תנאי שימוש

  1. Lurpak®
  2. תנאי שימוש

תנאי השימוש הסטנדרטיים באתר של ארלה פודס (Arla Foods). אתר זה מובא לכם על ידי ארלה פודס אמבה (Arla Foods amba.). במקרה של הערות או שאילתות, אנא פנו אלינו בכתובת arla@arlafoods.com או כתבו לנו ל- Sønderhøj 14, 8260 Viby J, דנמרק.

 

עם הכניסה לאתר והשימוש בו, את/ה נחזה/ נחזית כמי שקרא/ה את תנאי השימוש הללו והסכים להם. במידה ואינך מסכים/ה לתנאי שימוש אלה או לכל חלק מהם, אין להיכנס לאתר או להשתמש בו.
ארלה רשאית לשנות את תנאי השימוש הללו מעת לעת. המשך השימוש שלך באתר זה (או בכל אתר אחר של Arla) לאחר שינוי כאמור מהווה הסכמה מצידך להיות כפוף/ה לתנאי השימוש ששונו.
אנו נדגיש כל שינוי שנבצע בתנאי השימוש, אך אנו ממליצים לך לבדוק את תנאי השימוש לעתים קרובות. אם אינך מסכים/ה לשינוי כלשהו בתנאי השימוש, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתרי האינטרנט של ארלה.

1. רמת דיוק התוכן

ארלה עושה כל מאמץ על מנת להבטיח שתוכן האתר מדויק ומעודכן, אך ארלה אינה מספקת כל אחריות (בין במפורש, במשתמע או בדרך אחרת) באשר לאמינות, לדיוק או לשלמות המידע המוצג באתר.

ארלה רשאית להסיר חומרים מהאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה כלשהי.
כל מידע המוצע ביחס לתוכן התזונתי או הטבות בריאותיות של איזה ממוצרי ארלה או ביחס לנושאים רפואיים אחרים הוא כללי באופיו. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ואין להסתמך עליו. עליך להעלות שאלות ספציפיות מול הרופא שלך. במידה ואת/ה בוחר/ת להסתמך על מידע כאמור, את/ה עושה זאת על אחריותך בלבד (בכפוף לחוקים הרלוונטיים) ולא ניתן יהיה להטיל על ארלה אחריות לתוצאה.

2. קניין רוחני

הנך מאשר/ת ומסכים/ה כי כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים וזכויות הקניין הרוחני האחר בתוכן האתר, בתוכנה ובכל קוד HTML וכל קוד אחר הכלולים באתר זה, יישארו בכל עת בידי ארלה ו/או מעניקי הרישיונות שלה וכי הן מוגנות בזכויות יוצרים ובחוקים אחרים והוראות אמנות בינלאומיות.
משתמשים אינם רשאים לשנות, להעתיק, להפיץ, להעביר, להציג, להפיץ מחדש, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיון, לנצל מסחרית, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור כל חומר שיוצג באתר מעת לעת ללא קבלת אישור לעשות זאת מראש ובכתב מארלה.
האתר ותכניו הם חומרי זכויות יוצרים וזכויות היוצרים הן בבעלות ארלה פודס, אלא אם צוין אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העתקת החומרים הנזכרים לעיל לכל שרת או מיקום אחר לצרכי פרסום, העתקה או הפצה אסורים במפורש.
כל הסימנים המסחריים המופיעים באתר הינם בבעלות ארלה פודס או שארלה פודס קיבלה אישור מבעל הסימן המסחרי לעשות שימוש בסימן המסחר באתר.
במידה וברצונך לקבל אישור לעשות שימוש בסימני המסחר או בחומרים אחרים אשר ייתכן ויוצגו באתר מעת לעת, אנא צור/ צרי עמנו קשר בכתובת arla@arlafoods.com.

3. מאגרי תמונות (אימאג' בנק)

תמונות וחומרים מסוימים זמינים לשימוש מוגבל באמצעות מאגר התמונות.
אם ברצונך לעשות שימוש בתמונות או בחומרים המופיעים במאגר התמונות, עליך להירשם תחילה אצל ארלה. טופס רישום ותנאי הרישיון יופיעו במאגר התמונות.

4. איסור על שימוש מסחרי בתוכן האתר

הנך רשאי/ת לעשות שימוש בחומר המוצג באתר מעת לעת רק על פי אישור מפורש של ארלה או של מעניקי הרישיונות שלה.
אתר זה נועד לספק מידע הנוגע למוצרי ארלה והאתר מיועד לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד.
משתמשים אינם רשאים לעשות שימוש באתר זה או בחומר המופיע באתר מעת לעת כדי לקדם כל מטרה מסחרית שהיא, לרבות (אך לא רק) לצורך פרסום או קידום או יצירת פעילות באתר אינטרנט אחר.

5. קישוריות

ארלה רשאית מעת לעת לכלול באתר זה קישורים לאתרים אחרים או למשאבים המופעלים על ידי גורמים אחרים מלבד ארלה. קישורים אלה מובאים לנוחות המשתמשים, וארלה אינה אחראית לזמינותם של אתרים או משאבים חיצוניים כאמור והיא אינה תומכת או מקבלת על עצמה אחריות לתוכן האתרים או המשאבים החיצוניים הללו והיא אינה נושאת באחריות או מחזיקה בשליטה על מדיניות הפרטיות (אם בכלל) של מפעילי האתרים החיצוניים.
מומלץ מאוד לבדוק את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אתרים חיצוניים אלה לפני הכניסה או שימוש בהם.
במידה וברצונך ליצור קישור לאתר זה או לכל אתר אחר המופעל או מתוחזק על ידי ארלה פודס אנא צור/ צרי קשר עם הלה בראד לינדהל (Helle Braad Lindahl) בכתובת arla@arlafoods.com. ארלה לרוב מקבלת בברכה קישורים לאתרי האינטרנט שלה. עם זאת, על ידי קישור כאמור, את/ה מסכים/ה כי ארלה תהיה רשאית לדרוש את הסרת הקישור אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ארלה, היבט כלשהו של האתר המקשר, תוכנו או כל עניין אחר הנוגע לקישור מעורר התנגדות אצל ארלה.

6. הגבלת אחריות

מעצם טיבו, האינטרנט הוא אמצעי בלתי אמין. כתוצאה מכך, את/ה מסכים/ה כי אתר זה מוצע על בסיס זמינות קיימת.
ארלה נוקטת בכל האמצעים הסבירים בכדי לוודא שהאתר פועל באופן תקין בכל עת, אולם ארלה אינה מתחייבת כי אתר זה יפעל ללא הפרעה, בזמן, באופן מאובטח או שיהיה נקי משגיאות, כי פגמים יתוקנו או כי אתר זה או השרת ההופך אותו לזמין יהיו ללא וירוסים או באגים בתוכנה או פגמים אחרים.
בעוד שארלה אינה מחריגה אחריות בגין מוות או פגיעת גוף, על ידי קבלת תנאי שימוש אלה, הנך מאשר/ת כי ארלה אינה אחראית כלפיך בגין כל אובדן או נזק שייגרם לך כתוצאה מביקור באתר זה או משימוש במידע הזמין באתר. עליך לנקוט באמצעי זהירות משלך (לרבות, אך לא רק, התקנת אמצעי הגנה נאותים בכדי להתגונן מפני וירוסי תוכנה ולוודא את קיומם של עותקים מעודכנים של כל הנתונים) כדי להגן על עצמך מפני אובדן או נזק.