Betingelser for brug

  1. Hjem
  2. Betingelser for brug

Almindelige betingelser for brug af Arla Foods' hjemmesider. Denne hjemmeside stilles til rådighed af Arla Foods amba. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål bedes du venligst henvende dig til os på arla@arlafoods.com eller ved at skrive til os på adressen Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J.

Du er velkommen til at benytte dig af www.lurpak.com/da ("hjemmesiden") på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

BETINGELSER FOR BRUG

Disse Betingelser for brug - "Betingelserne" – som ændres fra tid til anden af Arla Foods – gælder for enhver brug, du gør af denne hjemmeside. Du bedes læse Betingelserne omhyggeligt igennem. Betingelserne vedrører dine rettigheder og forpligtelser ved brug af hjemmesiden og omfatter bl.a. vigtige ansvarsfraskrivelser. Hvis du ikke er enig i Betingelserne, beder vi dig om ikke at benytte hjemmesiden

INDHOLD

Arla Foods bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. Arla Foods har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel. Arla Foods garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte eller fyldestgørende.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Enhver brug af denne hjemmeside sker på eget ansvar og risiko. Indholdet af denne hjemmeside og al materiale på hjemmesiden stilles til rådighed som beset og uden nogen form for hverken stiltiende eller udtrykkelig garantier, herunder bl.a. for, at produkter og andet materiale fra hjemmesiden er egnet til et bestemt formål eller ikke udgør en krænkelse af tredjemands rettigheder. Arla Foods fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar for skader, herunder såvel person- som tingskade, som opstår ved brug af hjemmesiden eller produkter og/materialer, der er beskrevet på hjemmesiden. 

Oplysninger på hjemmesiden, som vedrører det ernæringsmæssige indhold eller helbredsmæssige forhold i relation til produkterne eller som vedrører andre lægevidenskabelige områder skal betragtes som helt generelle oplysninger, som ikke kan erstatte lægefaglig rådgivning. Du opfordres til at drøfte konkrete spørgsmål med din egen læge. Såfremt du vælger at stole på oplysninger fra hjemmesiden, sker dette på dit eget ansvar, og Arla Foods kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skader, herunder personskader, som følge heraf.

Arla bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden fungerer tilfredsstillende til enhver tid, men Arla Foods kan ikke garantere, at forbindelsen til denne hjemmeside ikke vil blive afbrudt, at den vil være sikker og uden fejl, og at disse vil blive rettet, eller at der ikke vil kunne findes vira eller andre fejl på serveren.

Brugeren må tage sine egne forholdsregler for at sikre sig mod tab eller skade. Dette omfatter bl.a.installering af nødvendige sikkerhedsforanstaltnigner for at sikre sig mod vira og opdaterede kopier af alle data.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Alle varemærker og logoer på siden tilhører Arla Foods, eller Arla Foods har fået tilladelse til at anvende varemærket/logoet på siden.

Såfremt du ønsker tilladelse til at benytte et af varemærkerne eller andet materiale på hjemmesiden, bedes du kontakte os på adressen arla@arlafoods.com

 

BILLEDDATABASE

På hjemmesiden er der mulighed for en udnyttelse af billedmateriale fra Arla Foods' billeddatabase i et nærmere begrænset omfang.

Såfremt du ønsker at gøre brug af billedmateriale fra Billeddatabasen, skal du acceptere Arla Foods' betingelser for brug af Billeddatabasen. Enhver udnyttelse af billedmateriale fra billeddatabasen sker under Arla Foods' betingelser for brug af databasen, som accepteres ved login.

LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Arla Foods anvender i vidt omfang links til andre hjemmesider. Disse links stilles til rådighed som en service til brugerne. Arla Foods foretager ingen kontrol af sådanne eksterne hjemmesider, og Arla Foods påtager sig ikke nogen form for ansvar for sådanne hjemmesider eller deres indhold. Links til andre hjemmesider er ikke udtryk for, at Arla Foods godkender eller anbefaler disse. Arla Foods forbeholder sig ret til efter eget skøn at slette links til andre hjemmesider.