Felhasználási Feltételek

  1. Kezdőlap
  2. Felhasználási Feltételek

Az Arla Foods Általános feltételei a honlap használatára vonatkozóan. Jelen honlapot az Arla Foods amba biztosítja az Ön számára. Amennyiben megjegyzése vagy kérdése lenne, kérjük az arla@arlafoods.com címen lépjen velünk kapcsolatba, vagy írjon nekünk a Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Dánia címre.

A honlaphoz történő hozzáféréssel és annak használatával a Felhasználási feltételek elolvasottnak és elfogadottnak minősülnek. Amennyiben nem fogadja el a jelen Felhasználási feltételeket, vagy azok bármely részét, kérjük, nem nyissa meg és ne használja a honlapot.

Az Arla jogosult arra, hogy adott esetben módosítsa jelen Felhasználási feltételeket. Amennyiben Ön továbbra is használja jelen honlapot (vagy az Arla bármely más honlapját) az említett módosítást követően, az a módosított Felhasználási feltételek elfogadásának minősül. 

Minden, a Felhasználási feltételekben általunk végrehajtott módosítást kiemelünk, azonban tanácsoljuk, hogy gyakran ellenőrizze a Felhasználási feltételeket. Amennyiben nem ért egyet a Felhasználási feltételek bármilyen módosításával, azonnal köteles befejezni az Arla honlapok használatát.

1. A TARTALOM PONTOSSÁGA

Az Arla minden erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a honlap tartalma pontos és naprakész legyen, azonban az Arla nem vállal semmilyen felelősséget (hallgatólagosan, kifejezetten vagy más módon) a honlapon megjelenő információ megbízhatóságáért, pontosságáért vagy teljességéért. 

Az Arla saját döntése alapján és minden értesítés nélkül eltávolíthat bármilyen anyagot a honlapjáról.

Általánosságban adott információnak minősül a bármelyik Arla termékkel kapcsolatban a tápértéktartalomra vagy az egészséget érintő jótékony hatásra vonatkozóan biztosított, vagy bármilyen orvosi témával kapcsolatos információ. Az nem helyettesíti az orvosi javaslatot, és nem lehet irányadónak tekinteni. Amennyiben egyedi kérdése van, azt orvosával beszélje meg. Amennyiben úgy dönt, hogy erre az információra hagyatkozik, azt teljes mértékben saját felelősségére teszi, és az Arla (a vonatkozó jogszabályok alapján) nem felel annak eredményéért.

2. SZELLEMI TULAJDONJOG

Ön ezennel elfogadja és egyetért azzal, hogy a honlap tartalmával kapcsolatos minden szerzői jog, védjegyjogosultság és más szellemi tulajdonjog, valamint minden szoftver, HTML és más kód melyet jelen honlap tartalmaz mindenkor az Arla és/vagy más jogosultak tulajdonát képezik és a szerzői jog, valamint egyéb törvények és a nemzetközi egyezmények rendelkezési alapján védelemben részesülnek. 


A honlapon megjelenített anyagot a felhasználók a nélkül, hogy adott esetben előzetesen írásban az Arla engedélyét kérnék, nem jogosultak módosítani, lemásolni, terjeszteni, továbbítani, bemutatni, továbbértékesíteni, többszörözni, közzétenni, engedélyezni, kereskedelmi tevékenységre felhasználni, annak felhasználásával mást előállítani, átadni vagy eladni.

A honlap és annak tartalma szerzői jog által védett, és eltérő rendelkezés hiányában a szerzői jog jogosultja az Arla Foods. Többek között kifejezetten tilos a fent felsorolt anyagok más szerverre vagy egyéb más helyre történő másolása közzététel, többszörözés vagy értékesítés céljából.

A honlapon megjelenített összes védjegy az Arla Foods tulajdonában áll, vagy az Arla Foods a védjegyjogosult engedélyével rendelkezik arra, hogy védjegyét a honlapon használhassa. 

Amennyiben engedélyt szeretne kérni a honlapon időnként megjelenített bármelyik védjegy vagy más anyag felhasználására, kérjük lépjen kapcsolatba arla@arlafoods.com címen.

 

3. KÉPTÁRAK

A Képtáron keresztül bizonyos képeket és anyagokat elérhetővé teszünk korlátozott felhasználási lehetőséggel.. 

Amennyiben fel kívánja használni a Képtárban szereplő képek vagy anyagok közül valamelyiket, először regisztrálnia kell az Arlánál. A regisztrációs adatlap és az engedélyezés feltételei a Képtárban megtalálhatóak.

4. A HONLAPTARTALOM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁNAK TILALMA

Ön a honlapon megjelenő tartalom felhasználására az Arla vagy más jogosultak által esetenként adott kifejezett felhatalmazás alapján jogosult.

A jelen honlap célja információ-szolgáltatás az Arla termékeire vonatkozóan, és a honlapot személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra tervezték.

A felhasználók nem használhatják fel a jelen honlapot, illetve a honlapon adott esetben látható bármilyen információt további kereskedelmi célra, többek között reklámozásra, vagy bármely más honlap népszerűsítésére vagy aktivitásának növelésére.

5. HIVATKOZÁSOK

Az Arla esetenként jogosult a jelen honlapon olyan hivatkozásokat megjelentetni, amelyek az Arlától eltérő személyek által üzemeltetett más honlapokra vagy forrásokra mutatnak. Ezen hivatkozások a felhasználók kényelmét szolgálják, az Arla nem felel az ilyen külső honlapok vagy források elérhetőségéért, nem vállalja vagy fogadja el a felelősséget a külső honlapok vagy források tartalmáért, és nem felel a külső honlapok üzemeltetőinek adatvédelmi szabályzatáért (amennyiben létezik ilyen), illetve azokra nincs befolyása.


Határozottan ajánljuk, hogy a külső honlapok felhasználói feltételeit és adatvédelmi szabályzatait tekintse át mielőtt azokra belépne vagy felhasználná azokat. m. 

Amennyiben erre a honlapra illetve bármelyik más, az Arla által üzemeltetett vagy fenntartott honlapra mutató hiperhivatkozást szeretne létesíteni kérjük lépjen kapcsolatba Helle Braad Lindhallal az arla@arlafoods.com címen. Az Arla általában üdvözli a honlapjára mutató hivatkozásokat. A hivatkozás használatával Ön elfogadja, hogy az Arla a hivatkozás eltávolítását kérheti, ha az Arla saját döntése szerint úgy ítéli meg, hogy az Arla számára a hivatkozott honlap bármilyen szempontból, tartalmilag vagy más tekintetben kifogásolható.

 

6. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

Az internet természeténél fogva nem megbízható közvetítő közeg. Ennek megfelelően Ön elfogadja, hogy a jelen honlap az "as is" (ahogyan van) és az "as available" (ahogyan elérhető) alapon működik.

Az Arla minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a honlap mindig megfelelően működjön, de az Arla nem vállal felelősséget azért, hogy a jelen honlap megszakítás nélkül, naprakészen, biztonságosan és hiba nélkül működjön, hogy a hibákat kijavítsák vagy hogy a jelen honlap vagy az azt elérhetővé tevő szerver vírusoktól és szoftverhibától mentes legyen, illetve ne rendelkezzen más hibával.

Míg az Arla nem zárja ki felelősségét az emberi életben vagy a személyek testi épségében vagy egészségében okozott kár tekintetében, Ön a jelen Felhasználói feltételek elfogadásával elfogadja, hogy Arla nem felel azon veszteségért vagy kárért mely Önt éri a jelen honlap meglátogatása vagy a honlapon található információ felhasználása folytán. Tegyen meg minden elővigyázatossági intézkedést (többek között telepítsen megfelelő védelmi eszközöket a szoftvervírusok ellen valamint adatainak naprakész másolatának biztosítása céljából) önmaga megvédésére a veszteségek és károk bekövetkezte ellen.